e-VIZITKA

Advokátní kancelář Mgr. Jana Poláčka

Hradešínská 2362/29
Praha 10 - Vinohrady
10100
Česká Republika

Telefon:
+42 0 774 994 991
E-mailÚprava/editace vizitky
Advokátní kancelář Mgr. Jana Poláčka nabízí právní služby klientům na vysoké profesionální úrovni. Prioritou je poskytnout klientům včasnou, vhodnou a efektivní pomoc při řešení nesnadných situací ze všech oblastí práva.

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve všech věcech před soudy i správními orgány České republiky. V oblasti trestního práva se soustředíme na účinnou obhajobu ve všech stádiích trestního řízení.

V odvětví obchodního práva kancelář zpracovává pro malé a střední podnikatele smluvní i korporátní dokumentaci, přičemž spolupracuje s celou řadou renomovaných advokátních kanceláří, daňových poradců atd. Právní služby poskytujeme rovněž v anglickém a francouzském jazyce.


Mgr. Jan Poláček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14237.
 
cs en fr
Made by 1x1